Priser

Det koster 120 kr pr. måned - 1.200 kr pr år.

Klubben holder sommerferie i juli og august måned.